اسلایدشو اخبار

تعرفه و هزینه طراحی و گرافیککتاب فروشی و مرکز پخش کتابطراحی و گرافیک ارزانغرفه فروش کتاب نشر بهتاپژوهش- نمایشگاه فروش کتاب اصفهان 1392غرفه فروش کتاب نشربهتاپژوهشغرفه نشر بهتاپژوهش- نمایشگاه کتاب اصفهان 1392

اخبار

چاپ کتاب پی سازی به زبان ساده در انتشارات بهتاپژوهش

چاپ کتاب پی سازی به زبان ساده

بار تمامی سازهای متکی به زمین باید توسط نوعی عنصر واسطه به نام پی (شالوده) تحمل شود. پی بخشی از یک سیستم مهندسی است که بارهای تحمیلی و وزن خود را به خاک یا سنگ زیرین و به درون آن منتقل می کند.
اصولا پی کنی و اجرای آن به منظور دسترسی به زمین و یا بستر قابل اعتماد برای تحمل بارهای سازه که توسط دیوار یا ستون به زمین منتقل می شود و هچنین محافظت از پایه های ساختمان و جلوگیری از تاثیر عوامل جوی در پایه ساختمان واز سوئی جلوگیری از نشست های نامتقارن وکنترل نشده صورت می گیرد.
بارهای وارد از سقف سازها به ستون ها ویا دیوارها وسپس به کرسی چینی و نهایتا به پی سازه وارد می شود. پی ها نیز بارهای وارده را به زمین منتقل می کنند. بنابراین پی عامل ا نتقال کلیه بارهای سازه به زمین خواهد بود و باید به گونه ای طرح و اجرا شوند که بتوانند صدها تن وزن ساختمان واشیائی که در آن قرار دارند

 

 فروش کتاب

مولف کتاب: نورالدین زارعی

تعداد صفحات کتاب: 94

ابعاد کتاب: وزیری

قیمت فروش کتاب با 20 درصد تخفیف  تومان

 

فروش کتاب با 20 درصد تخفیف در فروشگاه نشر بهتاپژوهش

ارسال کتاب به سراسر کشور

تماس با 03112666635 یا  09130002502

 استعلام هزینه چاپ کتاب

فروش کتاب در کتاب فروشی بهتاپژوهش