اسلایدشو اخبار

تعرفه و هزینه طراحی و گرافیککتاب فروشی و مرکز پخش کتابطراحی و گرافیک ارزانغرفه فروش کتاب نشر بهتاپژوهش- نمایشگاه فروش کتاب اصفهان 1392غرفه فروش کتاب نشربهتاپژوهشغرفه نشر بهتاپژوهش- نمایشگاه کتاب اصفهان 1392

اخبار

انتخاب نام کتاب

 کتاب: مهترین مشخصه یک کتاب خوب، انتخاب عنوان زیبا برای آن است.

یک نام خوب می تواند خوانندگان بسیاری را جذب کند. هنگامی که بدون در نظر داشتن کتاب خاصی، به کتاب فروشی میروید شاید اولین چیزی که شما را به سمت خرید یک کتاب سوق دهد، عنوان آن باشد. در گام اول یک عنوان جذاب می تواند مخاطب را با خود همراه سازد.

جذابیت: شاید بارها برای شما پیش آمده باشد که وقتی یک کتاب را برای مطالعه

دست می گیرید، فاقد چنان جذابیتی باشد که بتواند آن را ادامه دهید؛ در اینهنگام، دو حالت پیش می آید، یا کتاب را کنار می گذارید یا با مبارزه با نفس خود، تمام هم و غم خود را براین می گذارید که کتاب را تمام کنید. یک کتاب خوب، دارای چنان جذابیتی است که خواننده دوست ندارد آن را کنار بگذارد و دوست دارد بداند

آخر داستان چه اتفاقی می افتد. این ویژگی، بارزترین مشخصه یک کتاب خوباست. یک کتاب خوب باید آنقدر ویژگی داشته باشد که خواننده، خواندن آن کتاب را به همه پیشنهاد کند.

خواننده در پایان یک کتاب خوب، از خواندن آن احساس لذت ورضایتمندی می کند. یک کتاب خوب نباید خسته کننده باشد و به مسائل حاشیه ای بپردازد بلکه باید محور داستان تا پایان کتاب رعایت شود.

تولید یک کتاب خوب با چنین ویژگی هایی شاید سخت باشد اما محال نیست و کتابی که چنین ویژگی هایی را دارا باشد،

 

نه تنها خوانندگان خاص بلکه خوانندگان عام را هم جذب می کند.

 

فروش کتاب در کتاب فروشی نشر بهتاپژوهش

 

ارسال کتاب به سراسر کشور

 

تماس با 09130002501   09130002502

 

 استعلام هزینه چاپ کتاب

 

 فروش کتاب در کتاب فروشی بهتاپژوهش

 

انتشارات بهتاپژوهش مشاور و مجری در امر چاپ کتاب ، نشر کتاب ، صفحه آرایی کتاب ، طراحی جلد کتاب و طراحی و گرافیک و ...