اسلایدشو اخبار

تعرفه و هزینه طراحی و گرافیککتاب فروشی و مرکز پخش کتابطراحی و گرافیک ارزانغرفه فروش کتاب نشر بهتاپژوهش- نمایشگاه فروش کتاب اصفهان 1392غرفه فروش کتاب نشربهتاپژوهشغرفه نشر بهتاپژوهش- نمایشگاه کتاب اصفهان 1392

اخبار

انتشار کتاب تفسیر و خواندن نوار قلب

کتاب تفسیر و خواندن الکترو کاردیگورام (نوار قلب) کتابی است که در امر خواندن و تفسیر نوار قلب کمک شایانی هم به دانشجویان پزشکی و هم افراد عادی میکند.
َما میتوانبید با داشتن این کتاب نوار قلب را بسادگی بخوانید.

مولف: جناب آقای دکتر علی کریمی